Bank utan ränta
Bank utan ränta
 • Jag är sedan många år aktiv i en av Sveriges mycket få medlemsägda banker.
  JAK Medlemsbank
  Förkortningen står för Jord, Arbete och Kapital, de tre delarna som utgör gundstommen i all ekonomi.

  JAK är en räntefri bank, vilket många tycker låter utopistsiskt, flummigt och verklighetsfrämmande.
  Men den här banken har lyckats med att bedriva sparlåneverksamhet sedan 1970 och har idag mer än 36 000 medlemmar. Till självkostnadspris.
  Självklart har verksamheten numera bankoktroj och omfattas av statens insättargaranti, som andra banker.

  Det finns de, särskilt inom politiken, som talar hånfullt om dem som sträver efter ett samhälle utan räntor. Därför är det härligt att det invandrat en del muslimer till vårt land, eftersom många tar det religiösa kravet på ränteförbud på allvar.

  Räntor kan säkert inte förbjudas i sekulariserade samhällen, men de kan motverkas på andra sätt. Och det är angeläget att göra det, eftersom räntan har som effekt pengar omfördelas från dem med behov till dem som redan har mycket, samt att ekonomin hela tiden måste växa och därmed skapar ett överutnyttjande av såväl natur- som humanresurser.
  Vi tar alltså slut på både människor och natur med rådande ekonomiskt system.

  Sedan en tid sitter jag med i bankens styrelse, där jag gör ett helt ideellt arbete. Tanken är att sprida information om hur man kan bygga upp ett hållbart samhälle utan räntor, och att se till att vårt exempel på att detta fungerar - vår bankverksamhet - gör det på ett effektivt, etiskt och långsiktigt sätt.

  Här kan du ta reda på mer:
  JAK Medlemsbank

 • I tidningen Grus&Guld