Radio och TV

Skapad: 2010-09-15
Ändrad: 2010-09-19

Radio och TV
 • Inför ett val blir man oftare än annars intervjuad och uppmanad att delta i debatter.
  Här är några sådana tillfällen dokumenterade.

  Intervju i Radio Kalmar
  Nästan en kvarts samtal, mestadels om politik.

  Per Dahls "Het puls"
  Nån sorts debatt-TV för internet, inspelat i Högsbys "Höllywood", där jag och Sverker Thorén (FP) får lägga ut texten om bl a miljöfrågorna som dribblats bort i valrörelsen.

  Femminutersduellerna i Radio Kalmar
  Man hittar min debatt med Jan R. Andersson (M) om skatter (jag utmanade) och den med Sverker Thoren (FP) om EU (han utmanade) en bit ner till höger på sidan.


  Förra valet var Al Gores film "An inconvenient truth" aktuell. Den väckte många till medvetenhet om vad som är på väg att hända i vår värld. TV sände den - EFTER valet.
  En olustig känsla av att det var en feg planering som låg bakom smög sig på.

  Nu är vi där igen. Två filmer som borde få spela roll och påminna oss om vad som varit, vad som är och vad som är viktigt för framtiden visas, genast efter valet. Inte före.
  Den för Kalmar kommuns agerande avslöjande filmen "Kineserna kommer", som följt Fanerdun-affären, premiärvisas i Kalmar två dagar efter valet. SVT ska sända den i slutet av månaden.
  Slump? Jag har svårt att tro det.

  Samma kväll, tisdagen efter valet sänder SVT den film jag länkat till här: HOME.
  Den påverkade mycket, int eminst i Frankrike där den sändes en vecka innan ett val. Den är saklig, vacker och tydlig, kanske ännu mer än Al Gores film, då den inte är argumenterande på samma sätt, utan hel sonika beskriver dagens verklighet och orsakerna bakom.
  I Sverige håller man på den till efter valet.
  Trist!
  Inte bara för att det kunde ge Miljöpartiet en skjuts i opinionen, utan främst för att det är de livsviktiga frågorna som kommit i skymundan för kortsiktigare plånboksresonemang. Det hade vi kunnat komma ifrån en del.