JAK - ordförandekandidat 2016
JAK - ordförandekandidat 2016
 • Utveckla med bibehållen ideologi!

  Presentation av Jonas Löhnn, ordförandekandidat

  Drivande uthållig idékläckare. Teolog, företagare, politiker.
  Nästan lika gammal som JAK och har varit aktiv medlem halva den tiden. Utbildad av första generationens JAKare. Eftersträvar civilkurage och helikopterperspektiv.

  Med något år på 90-talet och nu åtta år i rad i styrelsen är jag granskad och godkänd av Finansinspektionen och kanske den med mest erfarenhet från styrelsearbete i JAK. Jag har haft alla sorters uppdrag i JAK och ett flertal år som vice ordförande. Senaste året har jag varit sammankallande i Föreningsutskottet. Få har lagt ner mer ideell tid eller varit lika initiativrika.  Jag vill att JAK fortsätter vara en räntefri bank och behåller kravet på sparande för den som tar lån, så att JAK inte blir beroende av att behöva låna in kapital mot ränta för att överleva när högre räntor i omvärlden lockar sparandet till sig och låneefterfrågan ökar hos oss. Vi ska inte bli som andra banker. Medlemmarna ska styra styrelsen, inte tvärt om.

  Efter flera års vädjanden har jag beslutat att kandidera till ordförandeuppdraget, som ett sista år i styrelsen - för att jag tror att det behövs. Mitt svar till valberedarna har hittills alltid varit avvisande, då jag varit bekväm med utvecklingen och min roll, samtidigt som jag saknat tid. Nu är läget annorlunda. En styrelse där vår räntefrihet blir allt mindre självklar och med beslut om att försöka ta bort delar av vår räntedefinition för att anpassa den till tveksamma låneprodukter vill jag inte vara en del av. Där risker målas upp för att skapa rädsla och ogenomtänkta beslut, istället för att leda till kloka avvägningar. Följer man med i en oönskad riktning får man antingen hoppa av eller försöka påverka styrningen. Jag har valt väg. Därför kommer jag enbart kandidera till ordförandeuppdraget och inte till ledamotsplats. Jag känner ansvar stt få till stånd en uppgradering av sparlånesystemet, den sedan länge beslutade inflytandemodellen och nystart av folkbildningsverksamheten och IMS.

  De förändringar som JAK genomgår just nu är omfattande. Vi har lovat bli helbank, nystarta medlemsstödet, implementera ny demokratimodell och optimera sparlånesystemet, samtidigt som vi ska sprida vårt budskap och leva upp till ökande krav på banken. Intäkterna måste öka utan att vi tullar på våra principer. Jag vill bidra med djupförståelse för idén och de värderingar som JAK grundar sig på, kunnande när det gäller sparlånesystemets funktion och förmåga att hitta lösningar på komplicerade utmaningar inom ramarna för våra värderingar.

  Vi är många som ser att JAK behöver kombinera ideologisk stabilitet med passionerat driv i utvecklandet av medlemsinflytandet och vår ekonomiska samverkan. Folkbildningsverksamheten behöver väckas till liv på nytt och bli lika stark som den mycket hårdare bevakade banken. Besluten i JAK ska våga prioritera långsiktighet och inte bli till panikåtgärder när läget blivit akut. Vi behöver värna vår särart som räntefrihetens fanbärare och hålla ihop folkrörelse och bank.

  Under det senaste året har jag bland annat djupdykt i sparlånesystemet och utvecklat ett förslag på hur det framgent skulle kunna se ut, för att alltid vara optimerat efter hur hur mycket utlåningsbart kapital vi har:
  Sparlånesystem 2.0

  När valberedningen tog fram sina nomineringar hade den inte kännedom om att jag var tillgänglig som kandidat och för min del tillkännagav jag min kandidatur för styrelsen innan jag fått del av valberedningens förslag. Nu är det upp till medlemmarna på stämman att välja inriktning. Vårt uppdrag är stort. Om vi bevarar den idé vi förvaltar kan JAK spela en viktig roll för vårt samhälles utveckling.

  Ställ gärna frågor till mig, genom att klicka på den gröna rutan "Lämna kommentar" nedan. Vill du att frågor och svar inte ska bli publika så mejla på jonas@lohnn.se