Adiafora
Adiafora
 • adia´fora
  från grekiskans diaforos som betyder 'olikartad'.
  Med den nekande partikeln a som prefix blir betydelsen ungefär 'ej skiljaktig' eller i mer dagligt tal:
  SÅDANT SOM INTE ÄR AV AVGÖRANDE BETYDELSE

  Förvisso är det ju just sådant som ändå intresserar lite extra.
  Det som återges här hör alltså huvudsakligen till fritidsintressen, små tips och förströelse av olika slag.

 • Humor