Skicka Löhnn till riksdagen 2014!
Skicka Löhnn till riksdagen 2014!

 • Lika som bär?

  I min valkampanj vill jag visa upp de konkreta förslag som jag vill verka för och presentera några viktiga förebilder.

  Listan på sådant jag vill göra i riksdagen har blivit lång. Läs den genom att klicka här.

  Och så var detta med förebilderna, sådana som det vore fint att likna. Kampanjmaterialet kan man ta del av här.

  Det här med altruism och att verka för det man tror på bara med medel som står i överensstämmelse med sina mål är inte alls lätt. För att bli bättre på det måste man öva sig och ha förebilder att ta efter. Inte heller den som är förebild är perfekt. Alla har vi fel och brister, det är sådant som gör oss mänskliga. Men ändå, det finns givetvis många som man önskar att man kunde likna. För mig är medborgarrättskämpar och pacifister riktiga förebilder! Sådana som är konstruktiva, uthålliga och har tydliga värderingar. De som försöker förverkliga stora idéer och har modet att röra om i grytorna, att utmana maktmissbruk och orättvisor. De går före och ger hopp om förändring, är långsiktiga, eftertänksamma och drivs av solidaritet med andra. De står på allmänhetens sida.
  De här är sådana, tycker jag:

  * OBS NY, EFTER VALET: Al Gore
  * Elin Wägner
  * Apan Osvald/Egon Mathiesen
  * Birger Schlaug
  * Inga-Britt Ahlenius
  * Aung San Suu Kyi
  * Antanas Mockus
  * Eva Joly
  * Desmond Tutu
  * Nelson Mandela
  * Jonatan Lejonhjärta/Astrid Lindgren
  * Mahatma Gandhi
  * Malala
  * Dag Hammarskjöld
  * Jean Zaru
  * Ellen Johnson Sirleaf
  * Václav Havel
  * Edward Snowden
  * Franciskus av Assisi

  Och till sist den oundvikliga specialaren:
  Johan Glans är hälften så lång och dubbelt så rolig som jag. Många tycker att vi är lika som bär. Jag kan inte förneka att jag sett detsamma. Extra märkligt att han tvunget skulle spela präst i "Halvvägs till himlen" dessutom.
  Förebild skulle jag kanske inte kalla honom, men han är i mitt tycke Sveriges kanske allra bästa komiker.  Radion Kalmar gjorde den 1 sept 2014 en lite längre intervju, där man för en gångs skull fick lite fördjupande och utmanande frågor som kunde besvaras utan den sedvanliga tidspressen. Lyssna här!
  Nedan presenteras jag i vår interna nominering till riksdagslistan, hösten 2013, inför medlemsomröstning. Medlemmarna gav mig starkt stöd att toppa listan, men efter att ett medlemsmöte 22/9 beslutade att göra omflyttningar krävde medlemmarna en ny omröstning som genomfördes under februari 2014. Ytterligare presentation som jag då lade till följer efter den första.
  Gör riksdagen mer än lagom grön!

  ”Jonas Löhnn, han är nog en av de mest kompetenta politikerna i Kalmar, han är oerhört kunnig och påläst, det är få som är så pålästa som han.”
  Centerpartisten Lennart Svenzén, i webbradio våren 2013

  Jag nominerar min far, Jonas Löhnn, som toppkandidat i riksdagsvalet 2014.
  Vi behöver någon som inte räds att stå på allmänhetens sida när andra politiker håller varandra om ryggen. En som vågar vara konstruktivt kritisk och outtröttligt kreativ för maximal förändring.
  Detta är hans enda kandidatur. Alternativet till att få göra skillnad i riksdagen är att helt avstå från uppdrag i partipolitiken. I valet 2014 kandiderar han inte till kommun, landsting, eller till EU.

  Sedan förra valet finns på www.lohnn.se drygt 40 punkter för ett grönare samhälle som vi borde få vår riksdag att fatta beslut om, med allt från skatteväxling och omställning, till integration och infrastruktur. Jonas kommer att vara drivande i sådana frågor, med Birger Schlaug som mentor. Jag tror att det kan bidra till något som verkligen behövs för vår långsiktiga överlevnad; en ökande jämlikhet och en reformering av ekonomin.

  Allmänheten känner Jonas Löhnn som en rakryggad och tydligt profilerad representant, som är både seriös och humoristisk samtidigt. Det har gett ett starkt folkligt stöd - och det är ju folket som röstar! Alla vet att han står upp för ett grönt perspektiv, även när det verkligen gäller. Det har gjort honom till länets mest namnkunnige miljöpartist. Som djupt förankrad ideolog vet han hur man gör dagsaktuell tillämpning av långsiktiga visioner och hur man kompromissar för att hålla sig inom det möjligas gränser – men ändå förblir omutbar i sak. Integritet och ärlighet är viktigt för honom.

  De senaste två valen har resultatet för MP i alla länets valkretsar varit lägre än riksgenomsnittet, i såväl de 12 kommunerna som landsting och riksdag – med ett enda undantag. I valet 2010 var Jonas förstanamn och vi fick ett resultat som förde oss nära riksdagsplats. I Kalmar fick riksdagssiffrorna sin största ökning och blev högre än snittet för riket som helhet. Han blev länets i särklass mest kryssade miljöpartist, men det räckte bara nästan, då hela partiets stöd dalade generellt på slutet.

  Hans erfarenheter spänner över en stor bredd av sakområden och han försöker verkligen leva som han lär. Professionellt ägnar han sig åt flyktingstöd, miljöinsatser och internationellt arbete i hela Växjö stift. Han är ordförande i MP Kalmar, vice ordförande i JAK Medlemsbank, VD för ett miljöteknikföretag och teolog dessutom. Han har startat en livaktig grön tankesmedja och stora nätverk bland annat för visslare, studerat och hållit kurser i grön ideologi och är tillskyndare av icke-våld och civilkurage, med höga krav på demokrati och öppenhet. Hans erfarenheter av att både lyckas och misslyckas i politiken är gedigna efter ett och ett halvt decennium som mycket aktiv företrädare för Miljöpartiet. Ofta anlitas han som mentor, talare, mötesledare och skribent.

  Eftersom han företräder allmänheten och mer drivs av osjälviskhet än av lojalitet mot det politiska systemet, har han vunnit mångas respekt både lokalt och regionalt. Jag har sett hans hängivenhet för den gröna rörelsen, hur mycket tid han ägnar åt Miljöpartiet och hur han alltid strävar efter saklighet och diplomati med ett osvikligt engagemang. Hans arbetskapacitet är erkänt stor.
  Men mest av allt behöver min far förstås ett nytt projekt när jag nu är vuxen nog för att låta honom befrias från att lägga tid på att ta hand om sin son. ;-)

  Själv säger han:
  ”I riksdagen behövs genuint gröna personer som är trogna sina ideal, uthålligt konstruktiva, har mod att vara radikala och inte blir en del av etablissemanget. En sådan person vill jag vara.”

  /Nominering lämnad av sonen Johannes


  Kandidatbeskrivning för den nya omröstningen februari 2014, där frågor från valberedningen besvaras.

  Frågor till kandidater i Miljöpartiets medlemsomröstning 2014
  till landstingsrådspost, landstingsfullmäktige och riksdagslistan i syfte att sprida kunskap om den kompetens och erfarenhet som finns till partiets förfogande.

  Min kandidatur gäller Riksdag
  Har du fyllt i partiets kandidatförsäkran? Ja
  Har du fyllt i Valmyndighetens kandidatförsäkran? Ja

  1. Politiskt fokusområde, vilka politiska frågor skulle du föredra att arbeta med?
  För vår framtida livsmiljö måste vi komma till rätta med vår miljö- och klimatpåverkan. För att göra en nödvändig omställning dräglig måste vi åstadkomma en rättvisare fördelning. Om jag ges förtroendet vill jag i riksdagen verka för detta genom att bidra till acceptans för radikal skatteväxling, sänkt normalarbetstid, ökad självförsörjning och bättre system för demokratiskt inflytande i viktiga frågor. På min hemsida www.lohnn.se redovisar jag drygt 50 punkter med stor spännvidd, som jag tar med mig in i uppdraget.

  2. Politisk förebild – har du någon politiker du ser upp till?
  Det finns många att lära av! En sådan är Birger Schlaug, som lovat vara min mentor om det blir en riksdagsplats. Annars är det ideologer och fredsivrare med starkt civilkurage och ett obesmittat eller åtminstone reflekterande förhållande till makt som imponerar mest på mig, sådana som Nelson Mandela, Desmond Tutu, Leymah Gbowee, Mahatma Gandhi, Dag Hammarskjöld, Jean Zaru, Ellen Johnson Sirleaf, Antanas Mockus och Václav Havel.
  Jag uppskattar också den holism och eftertänksamhet som bl a Daphne Thuvesson i Mortorp, Kalmar och MiaMaria Lindmark i Borgholm lokalt kämpar med att försöka få in i ett parlamentariskt system, som inte alls främjar den typen av förhållningssätt.

  3. Vilka möjligheter har du att delta i det politiska samtalet sett till t ex specialintressen och kunskaper, tid mm?
  Jag är en alltid väl påläst generalist och mångsysslare, som gärna för fram vår gröna politik i allehanda sammanhang. Min tillvaro är sådan att jag redan ger det politiska engagemanget väldigt mycket tid och det kan jag förstås göra med ännu större emfas om jag kan avsätta en heltid till riksdagsarbete.

  4. Har du några större avvikande, väsentliga åsikter från vårt partiprogram?
  Det är snarare så att jag tycker att det saknas en del och att somligt som finns med kunde vara radikalare och tydligare, inte minst när det gäller den ekonomiska politiken. Jag vill att ingen ska missta sig på att jag genuint står för det jag verkar för. Jag dagtingar inte med mitt samvete.

  5. Kommer du bedriva en personvalskampanj? Varför/varför inte?
  Bara om det behövs. Det har blivit allt otydligare vad som är personvalskampanj och vad som inte är det, tycker jag. Min inriktning är att föra fram gröna lösningar på samhällets problem, sakfrågor går före, samtidigt som det givetvis har betydelse för människor vem som företräder dem och vårt parti. Min ambition är att genomföra en otraditionell valrörelse som, även om den blir väl synlig, mer uppfattas som analytisk och lyssnande än propagerande.

  6. Beskriv dig själv med tre ord som är relevanta att känna till för partiets medlemmar
  Kreativ, noggrann och uthållig.

  7. När det gäller invandring och integration; vilka tycker du är de viktigaste åtgärderna på din politiska ambitionsnivå för att förbättra processerna och minska möjligheterna till en profilerad missnöjespolitik på området? Motivera ditt svar:
  I mitt arbete är jag handläggare för Växjö stifts arbete med flykting- och asylfrågor. För mig stavas integration b-l-a-n-d-a, vilket behöver göras såväl i fysisk planering som vad gäller arbets- och studiemiljöer, samhällsfunktioner och mötesplatser. Den minskande toleransen och det växande missnöjet som ställer utsatta grupper emot varandra beror på ett försvagat socialt skyddsnät i vårt samhälle. Det vill jag gärna se upprättat med någon form av grundtrygghetsreform.

  8. Vilken fråga tycker du är viktigast, inom ditt politiska intresseområde, för att säkerställa vår framtid?
  Även om det finns en uppfattning att det är förutsägbart att som miljöpartist lyfta miljö- och klimat så är de våra mest akuta ödesfrågor.

  9. För dig som kandiderar till landstinget: Hur ska vi fördela de ekonomiska medlen inom vården? Mer till förebyggande hälsovård eller mer till specialistsjukvård? Vad ska vi prioritera och inte prioritera enligt dig? -

  10. Hur ska den offentliga vården förhålla sig till kosmetisk kirurgi (t.ex. bröstimplantat och tatueringsborttagande)? -

  11. För dig som kandiderar till riksdagen: Vad har du som vår nya riksdagsledamot konkret åstadkommit innan nästa val?
  Jag är realist. Det är inte lätt att motionera fram stora omställningar. Men jag vill gärna bereda mark för beslut som idag ser omöjliga ut att få gehör för, så att en förändring kan ske.
  För Kalmar län hoppas jag kunna skapa gehör för åtgärder mot näringsläckaget till Östersjön, en kustjärnväg och en syn på landets infrastruktur som generellt innebär att man avlastar de tätaste områdena och ger landsbygden livskraft.

  12. Personlig presentation:
  Jag vill framföra mitt tack till medlemmarna som i förra provvalet gav mig ett starkt stöd för att företräda partiet i riksdagsvalet och ännu mer för att man såg till att det blev en ny omröstning när ett medlemsmöte inte respekterade medlemmarnas vilja. Jag hoppas nu på ett minst lika tydligt resultat så att ifrågasättande blir onödigt. Vem som än blir vår första regionala företrädare oss i riksdagen ska ha med sig ett tydligt mandat.
  Min son nominerade mig i förra omgången och den presentationen beskriver fortfarande mig och min kandidatur väl. Den kan läsas på min hemsida.
  Som opinionsbildare syns jag mycket i media och är hos allmänheten känd för att stå emot maktmissbruk och svågerpolitik. Jag hyllar rättspatos och civilkurage och är hellre modig än orädd. Som genuint grön ogillar jag starkt att inordnas i en vänster- och högerskala, även om förmågan att förhandla, kompromissa och sluta överenskommelser (helst i den ordningen) med såväl röda som blå är väl dokumenterad. Efter 15 år i politiken har jag lärt mig att stå emot grupptryck, att vara solidarisk med dem jag företräder och lojal mot gröna ideal, samt att skilja på påtryckningar och demokrati. Jag tror på medbestämmande underifrån, mer än makt uppifrån, och drivs av en vilja att göra skillnad med Miljöpartiets politik – våra solidariteter – som ett viktigt redskap. En bättre värld skapar vi tillsammans.

 • Att göra i riksdagen-listan

 • Förebilder

 • Valfilmen 2010

 • Valfolder 2010

 • Radio och TV

 • Debatt valet 2010