Näringslivet behöver ingen flygrabatt.

Skapad: 2010-08-29
Ändrad: 2010-11-11

Näringslivet behöver ingen flygrabatt.

 • Kalmar Airports VD Hans Hjertonsson förfäktar i Barometern 24/8 uppfattningen att det är orimligt att världens mest energikrävande och klimatpåverkande transportslag fullt ut ska betalas av användaren. Med en sådan inställning är man glad att Hjertonsson är en partisk direktör som talar i egen sak och inte beslutsfattare.
  Att en rabatt på under femtiolappen per resenär skulle vara helt avgörande för regionalt näringsliv bygger på ett illa underbyggt antagande att företagen skulle försvinna eller sluta utvecklas utan sådan subvention från Kalmar Airport AB. En slutsats som låter synnerligen verklighetsfrämmande. Vårt näringsliv dör inte av att betala vad nödvändiga flygresor verkligen kostar.

  Myten om ”regional nytta” slås i huvudet på förtroendevalda i varje region, för varje flygplats. Rädslan att inte kunna konkurrera förblindar och varje aktör finner så motiv för att inte ta tillräckligt betalt för sina flygtjänster. Man ger samma svaga argument i Oskarshamn, Växjö och Kristianstad – ja t o m i Göteborg och Malmö. Hur bra förbindelser man än har med tåg verkar man tro att sjukt billigt flyg är nödvändigt.
  De som flyger betalar inte sina biljett själva, vi skattebetalare bidrar, och som helhet fastnar vi i strukturer som är dåliga för både ekonomi och miljö.

  För mig är det självklart att vi folkvalda inför kommande generationer har ett ansvar som förpliktigar till mer än kortsiktig maximering av resursutnyttjande och klimatavtryck. De utsläpp som varje flygresa orsakar saknar motstycke bland andra transportslag.
  Till skillnad från Hjertonsson och den styrelse jag lämnar mäter jag inte utveckling i antal flygresor, utan hellre i välmående, hälsa, långsiktig hållbarhet, trivsel eller balans med naturen. Onödigt flygande bromsar en sådan utveckling.
  Flyg är bra på destinationer som är mycket långväga eller omöjliga att nå på annat sätt. Men så länge inrikes tågresor inte med självklarhet är billigare än flyg borde var och en förstå att något är allvarligt fel.
  Med klokare prioriteringar kan en kustjärnväg till Stockholm bli en snar realitet. Nu konkurrerar de olika transportslagen om samma skattepengar och självklart ska miljöeffekter ha en avgörande betydelse för hur de fördelas. Jag vet inte vilket som är värst – att andra politiker inte förstår det eller om de ändå gör det men väljer att tiga om det.

  Jonas Löhnn (MP)