Min avsägelse, 2010-08-31

Skapad: 2010-09-11
Ändrad: 2010-11-11

Min avsägelse, 2010-08-31

  • Kalmar 2010-08-31


    Avsägelse

    Efter besked om övriga styrelsens inställning till att ge ekonomiskt stöd med kommunala medel till Kalmar Airport AB ser vi i Miljöpartiet de Gröna inte längre någon möjlighet att ta ansvar för hur verksamheten bedrivs. Vår syn på vad som är bäst för bolag och samhälle stämmer inte överens med den inriktning man lagt fast för flygplatsen. Jag begär därför att få entledigas från mitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Kalmar Airport AB.

    Jonas Löhnn, Miljöpartiet de Gröna i Kalmar