Solidaritet och frihet

Skapad: 2010-09-15

Solidaritet och frihet

 • Det finns ord med särskilt stark värdeladdning. I JAK talar vi både om frigörelse och om solidaritet när det gäller ekonomi. Att som fria individer samarbeta för att förbättra våra egna och andras livsbetingelser låter kanske som en självklar strävan, men är det inte alltid i praktiken. Vår samtid är i vår del av världen präglad av en långtgående individualism och jagande efter egen materiell välfärd. Lyckas gör man relativt andras framgångar, i konkurrens. Nuet värderas högre än framtiden och kvantitet får fortfarande gång på gång gå före kvalitet. Att vara nöjd har blivit liktydigt med resignation.
  Samtidigt lever hoppet, i form av små motrörelser som spirar mitt i de livsfientliga pengafixerade systemen. Människor engagerar sig för rättvisa, miljö, kultur och demokrati och bygger tillsammans något nytt. En sådan växande samhällsförändrare i liten skala är JAK.

  När det vi odlar kallas konventionellt för att det inte är ekologiskt behöver vi utmana det invanda.
  Vågar man idag ifrågasätta pensionssystem som innebär att var och en som jobbar sparar till sig själv istället för att varje generation tar ansvar för sina äldre? Eller ompröva en studiefinansiering där tidigare studenter inte är finansiärer av lånen, utan kapitalplacerare som drar vinst ur systemet?
  Är det möjligt att på allvar tala om tid som något lika värdefullt som lönenivå? Eller att beskatta konsumtion istället för arbete? Att ställa etiska krav på det vi konsumerar även om det skulle omöjliggöra låga priser? Kan vi balansera vår individualism med vår samhörighet?
  Är vi människor både solitärer och symbiotiska?

  Ekonomiska relationer bygger på frivillighet. De kan inte ske med tvång utan att handla om rovdrift eller utnyttjande. Samtidigt är grunden för att samverka just en känsla för det gemensamma. Att var och en är delar av en större helhet, som man är beroende av. Tillsammans.
  Solidariska samhällslösningar för gemensamma intressen som att försörja våra gamla, att ge möjlighet för studier, att jämna ut olikheter i förmåga att försörja sig själv och att vårda sina sjuka – allt sådant bygger på vår förmåga till empati och vår vilja att vara solidariska.

  Såväl frihet som solidaritet är politiskt slitna termer som gärna polariseras mot varandra. Orden har en historik belastning. Vi kan i JAK återerövra dem och använda dem om våra mål. Vi ska inte rädas att ta dem i bruk och förklara vad de betyder för oss.
  Reglementet för JAK Medlemsbank, som genomgått en revidering inför årets stämma, innehåller sådana begrepp.
  En rättvis ekonomi kan göra ofria människor fria och ge förutsättningar för samarbete. Visst är det så vi innerst vill att det ska fungera, inte bara i det lilla utan också i det stora? I så fall sätter vi väl igång och genomför det – vem ska annars göra det?