Ett renlärigt JAK

Skapad: 2010-09-15

Ett renlärigt JAK

 • Gott och ont trängs i varje enskild individ. Det är inte bara en filosofisk eller religiös doktrin, utan ett faktum som kan konstateras i praktisk erfarenhet. Den utveckling som sker globalt präglas tveklöst av människans dubbla natur. Vår uppfinningsrikedom brukas både för att bygga upp och för att bryta ner. I våra nära relationer upptäcker vi efter hand tillräckligt mycket av medmänniskors olika sidor för att möta sådant som vi måste överse med eller förlåta, hur mycket vi än älskar eller värderar personen.
  Ibland behöver vi påminnas om att våra krav på etik i ekonomin inte innebär att vi själva är befriade från egenintresse eller konkurrenstänkande. Medlemmar i JAK är inte bättre människor än andra. Vi är inte de renhjärtade och de andra kortsiktiga materialister. Vi hanterar inte pengar rätt bara genom att vara en sammanslutning av likasinnade.

  Att den egna gruppen med de höga idealen är den som är ”god” eller att alla per automatik gör rätt som omfattar den ”rätta läran” är vanliga historiska misstag. Det framgår av alla exempel på när ideologier blivit ismer. Alltså när ett synsätt – om än aldrig så relevant – blivit förklaringsmodell till mer än den egentligen kan göra anspråk på, och därmed förminskar verkligheten för att passa in i just sin stela ram.
  Därmed inte sagt att det är lönlöst att försöka göra rätt, att organisera sig för en bättre ekonomisk ordning eller att odla sina goda sidor. Tvärt om. Just insikten om vår tvehågsenhet är uppfordrande.

  Jag ser som min uppgift i JAKs beslutande organ att vara ”renlärig”. Men det handlar då inte om min egen person. Jag vill ställa höga krav på JAK att vara det.
  På samma sätt som i samhället bör vi sträva efter att våra gemensamma regelverk gör att vi tvingas vara sådana som vi önskar att vi vore. Vi ska som förening verka för ett rättvisare samhälle, inte genom att människor blir särskilt mycket annorlunda än de är idag, utan genom att vi tillämpar och rättar oss efter gemensamma förhållningsregler som harmonierar med vår grundidé.
  Eftersom vi inte helt kan bli oberoende av omvärlden utmanas vi återkommande av den traditionella ekonomins tankesätt, att inrätta marknadsstyrda fördelningsprinciper och finaniseringsmodeller. Men vår sparlåneverksamhet är mer än en smart finansieringslösning. Den är ett mönster för hur en rättfärdigare ekonomisk ordning borde se ut. JAK Medlembank ska därför vara radikal i sitt avståndstagande från ränta. Den måste skapa ett oberoende av ränteintäkter och inte bygga sina förutsättningar på en acceptans av omvärldens snedfördelande ekonomiska system. När vi diskuterar medlemsnytta, effektiviseringar och utveckling av nya produkter får vi inte glömma att JAK är mer än en bank. Vi är en rörelse som driver bank. Det ska vi göra bra, men glömmer vi att banken är ett redskap, inte målet, förlorar vi vår särart och vårt existensberättigande.