Miljöskatt på trafik? (Debattartikel 20100917)

Skapad: 2010-09-16
Ändrad: 2010-09-18

Miljöskatt på trafik? (Debattartikel 20100917)

 • Kilometerskatt ger omställningsstöd

  Det är så här i valrörelsens elfte timma hög tid att syna invändningarna mot en grön kilometerskatt och koldioxidskatt!
  Med populistisk retorik målas bilden av en landsbygd som utarmas och en åkerinäring som försvinner om man tillämpar det ekonomiska styrmedel som alla miljömedvetna vet är det enda rimliga; principen att förorenaren betalar och grön skatteväxling.
  Egentligen vet alla att det är vad som krävs för en omställning till hållbara transporter och vad som måste till för att alla på landsbygden inte ska sitta fast i fossilbränsleberoendet när priserna på olja snart skjuter i höjden. Men allianspartierna vågar under ett valår inte bejaka att det är just denna medicin som behövs för att klara miljön för framtiden.
  Tyskland och andra EU-länder redan har kilometerskatt för tunga vägtransporter. När vi inför den utjämnas konkurrensvillkoren, så att utländska åkare beskattas när de sliter på våra vägar, precis som svenska åkerier gör när de transporterar utomlands.
  Åkeribranschen kommer med vår hjälp att kunna ställa om så att den överlever när oljan blir kostsam, och kan fortsätta fungera långsiktigt med minskad miljöpåverkan.

  Vår skatteväxling med 17 öre högre koldioxidskatt och införandet av en kilometerskatt för lastbilar möjliggör långsiktig trygghet, istället för kostsamt fossilbränsleberoende.
  Saken är den att det börjar bli bråttom.
  Jordens oljeresurser har under en längre tid sinat. Oljan tar inte slut plötsligt, men blir mer och mer svårtillgänglig och dyr att få fram. Detta sker just nu. Snart är bensinen för dyr för några skattepåslag och redan om fyra år kan det vara för sent att skatteväxla fram pengar till omställningen. Utan finansiering finns inget stöd att ge till landsbygdens anpassning, där man drabbas hårdast. Vi ser alltså till att det finns finansiering för en omställning, istället för att sänka skatterna för de rikaste.

  I vårt land har vi minskat oljeanvändningen rejält när det gäller uppvärmning och elproduktion. Fordonsbränslet är det som släpar efter. Trots ökande andel nybilsförsäljning av miljöfordon går endast en bråkdel av fordonen som är i drift på alternativt bränsle.

  Skatteväxling är en åtgärd som inte ökar eller minskar statens intäkter, utan istället fördelar om dem – från det som inte är långsiktigt hållbart till att stödja de bättre alternativen. På så sätt påskyndar man förbättringar och anpassning till verklighetens förutsättningar, så att så få som möjligt hamnar i kläm.
  Det är så vi får möjlighet att ge ordentlig miljöbilsrabatt, rejäla bidrag till den som ställer om sin bil till ett förnybart bränsle, stöd för biogasproduktion, mer kollektivtrafik, samt ekonomiska avdrag för arbetsresor för att komma till rätta med negativa fördelningseffekter för den som verkligen saknar andra alternativ.

  Miljöpartiet vågar även före ett val beskriva vad som behövs för att vända trenden och skapa ett hållbart samhälle där det är på landsbygden som energiproduktion, arbetstillfällen, närservice, självförsörjning, biogastankning och hållbara transporter frodas.

  Jonas Löhnn (MP), riksdagskandidat