Västervikstidningen om bensin- och kilometerskatt

Skapad: 2010-09-18
Ändrad: 2010-09-29

Västervikstidningen om bensin- och kilometerskatt

 • Min utmaning till Centern den 16/9:

  Vadslagning med Centern

  Det är så här i valrörelsens elfte timma hög tid att syna invändningarna mot en grön kilometerskatt och koldioxidskatt!
  Jag brukar undvika spel och dobbel, men nu utmanar jag centerpartisten Anders Åkesson på vadslagning. Han är den som i debatt efter debatt avfärdat miljöåtgärderna som vår skatteväxlingspolitik ska åstadkomma. Med populistisk retorik målar han kortsiktigt upp bilden av en landsbygd som utarmas och en åkerinäring som försvinner om man tillämpar det ekonomiska styrmedel som alla miljömedvetna vet är det enda rimliga; principen att förorenaren betalar.
  Jag tror att Åkesson egentligen vet att det är vad som krävs för en omställning till hållbara transporter och vad som måste till för att alla på landsbygden inte ska sitta fast i fossilbränsleberoendet när priserna på olja snart skjuter i höjden. Men han och övriga alliansen vågar under ett valår inte bejaka att det är just denna medicin som behövs för att klara miljön för framtiden.

  Därför är min utmaning denna:
  Anders Åkesson kommer att med en rödgrön regering behöva konstatera att vår skatteväxling med 17 öre högre koldioxidskatt och införandet av en kilometerskatt för lastbilar inte alls medförde en avfolkad landsbygd eller att åkerierna går omkull.
  Skulle det bli en alliansregering kommer den, trots löften om annat, under mandatperioden utforma någon sorts ökad beskattning på drivmedel för vägtrafiken. Jag slår vad om ett årskort på KLT, som jag skänker till Åkesson om jag har fel. Vågar centerpartisten utlova något motsvarande om jag får rätt?

  Saken är den att det börjar bli bråttom.
  Jordens oljeresurser har under en längre tid sinat. Oljan tar inte slut plötsligt, men blir mer och mer svårtillgänglig och dyr att få fram. Detta sker för fullt just nu. Snart är bensinen för dyr för några skattepåslag och redan om fyra år är det sannolikt för sent att skatteväxla fram pengar till omställningen. Utan finansiering finns inget stöd att ge till landsbygdens anpassning, där man drabbas hårdast.

  I vårt land har vi minskat fossilbränsleberoendet rejält när det gäller uppvärmning och elproduktion. Fordonsbränslet är det som släpar efter. Trots ökande andel nybilsförsäljning av miljöfordon går endast en bråkdel av fordonen som är i drift på alternativt bränsle.

  Skatteväxling är en åtgärd som inte ökar eller minskar statens intäkter, utan istället fördelar om dem - från det som inte är långsiktigt hållbart till att stödja de bättre alternativen. På så sätt påskyndar man förbättringar och anpassning till verklighetens förutsättningar, så att så få som möjligt hamnar i kläm.
  Det är så vi får möjlighet att ge ordentlig miljöbilsrabatt, rejäla bidrag till den som ställer om sin bil till ett förnybart bränsle, stöd för biogasproduktion, mer kollektivtrafik, samt ekonomiska avdrag för arbetsresor för att komma till rätta med negativa fördelningseffekter för den som verkligen saknar andra alternativ.

  Miljöpartiets bensinskatt är alltså inte landsbygdens död. Den är en nödvändig del av det stöd som behövs för att kunna vända trenden och skapa ett hållbart samhälle där det är på landet som energiproduktion, arbetstillfällen, närservice, självförsörjning, biogastankning och hållbara transporter frodas.

  Jonas Löhnn (MP), riksdagskandidat


  Anders Åkessons svar som lagts ut på nätet 17/9:

  De rödgrönas förslag - ett dråpslag mot vår landsända

  Det rödgröna förslaget att införa kilometerskatt på gods är ett dråpslag mot vår landsända. Miljöpartiets riksdagskandidat i länet, Jonas Löhnn, vill idka vadslagning med mig om att det förslag till höjt bensinpris med 49 öre litern och en ny skatt på lastbilar på 14 kronor/mil som hans parti tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill införa. Vadet skulle bestå i att det inte skulle komma att påverka livet för oss som bor och verkar i Småland.

  Jonas Löhnn, jag har inget emot att slå vad i men i det här fallet avstår jag, konsekvenserna av era förslag med nya röda straffskatter är för dramatiska för att du ska få skoja bort det med snack om spel och dobbel.

  Om vi tar km-skatten som exempel. Den innebär att åkerinäringen i Småland drabbas av en pålaga om 600-700 miljoner kronor/år i extra skatt. I hela landet handlar det om cirka fem miljarder. På företagsnivå innebär det cirka 200 000 kronor/lastbil. För Ströms åkeri i Hultsfred innebär det 2-3 miljoner extra skatt/år. Vem tror du får betala? Självklart är det kunden. Kunden kan vara en tillverkningsindustri i Västervik, ett jordbruksföretag i Ukna eller den som handlar bröd på Coop Extra i Västervik.

  Åkerinäringen är redan innan de rödgrönas påfund en bransch med pressad ekonomi. Extra skatter kommer att leda till ytterligare sänkt lönsamhet vilket i sin tur innebär att byten till nyare och mer miljösmarta fordon kommer att fördröjas.

  För tillverkningsindustrin innebär det självklart att redan långa avstånd till sin marknad blir en än tyngre nackdel, detta oaktat om industrin heter Scania och fraktar hytter till Södertälje eller Saab Barracuda och har hela världen som sin marknadsplats.

  För ett företag som SÖDRA Cell skulle Löhnns nya skatter innebära en kostnad om cirka 55 miljoner/om året. Enligt Skogsforsk, skogsindustrins egna forskningsinstitut, innebär km-skatten att cirka 10 procent av den skogsråvara som i dag processas till papper, plank och energi blir olönsam att hämta i skogen.

  Effekten av en höjd km-skatt blir dyrare varor i affären, utslagen industri, en äldre och mindre miljövänlig lastbilsflotta och att stora mängder förnybara resurser i skogen inte tas tillvara.

  Jonas Löhnn och de rödgröna vill höja bensinpriset med 49 öre/litern, utan att erbjuda folk något alternativ. Alltså ingen miljösmart skatteväxling utan enbart en röd skattehöjning. Då är det bättre med den miljöbilsbonus vi införde 2007 och nu fortsätter med. Den har inneburit att antalet miljöbilar i vårt län ökat från 400 stycken 2006 till nästan 6 000 stycken i dag. För folk i vår del av landet är och förblir bilen det viktigaste transportmedlet för at kunna bo i hela länet. Det är utsläppen, inte bilarna, som ska bort!

  Jonas Löhnn, jag har nu med några exempel, hämtade från vår hembygd, visat på de mycket dramatiska konsekvenser som höjd bensinskatt och km-skatt skulle innebära. Vill du fortfarande slå vad med mig och länsborna om att höjt bensinpris och km-skatt inte skulle få några negativa effekter för oss som lever och verkar här?

  Anders Åkesson


  Mitt genmäle, som inte publicerades förrän 27/9, på Internet, tio dagar efter att jag skickat in den

  Men jaga utsläppen då!

  Centerpartiet deltog 2008 i den klimatutredning som föreslog kilometerskatt på tunga lastbilar som miljöåtgärd. Partiets skattegrupp har föreslagit en höjd koldioxidskatt 36 öre, vilket är berömvärt då det är dubbelt så mycket som Miljöpartiet lyckats få till en överenskommelse om inom det rödgröna samarbetet.
  Av detta hörs emellertid inget i valrörelsen, allra minst från Anders Åkesson som plötsligt slåss mot sin egen politik. Den skatteväxling alliansen står för innebär idag att man motvilligt smyger in skattepåslag på utsläppen och gör skattesänkningar för de rikaste.
  Miljöpartiets gröna skatteväxling innebär däremot att vi kan finansiera omställningen till förnybar energi, även för fordon. Så gör man transportsektorn och bilismen mindre beroende av dyr olja och långsiktigt uthållig utan att ta död på miljön.
  Miljöbilspremie är bra, men räcker inte. Vi kan med vår politik även erbjuda stöd för att konvertera befintlig bilpark. ”Morötter” är viktiga, men finns ingen finansiering av dem blir de bara prat och inte verklighet.

  Det är beklagligt att Centerpartiet i handling allt mindre är den gröna röst i alliansen som man vill vara. Det hade behövts. Det finns bara ett Miljöparti, och jag står fast vid mitt erbjudande om årskort på KLT för Anders Åkesson om hans domedagsprofetior för bilism och åkeribransch skulle visa sig ha någon sanningshalt, eller om alliansen med en ny mandatperiod vid makten inte genomför någon ökad beskattning av bensin eller tunga transporter. Hade Åkesson ingått ett sådant vad förra valet hade jag haft fria resor nu. Tänker Centern lura väljarna igen förstår jag om han avböjer denna gång.

  /Jonas Löhnn (MP), riksdagskandidat