Kustjärnväg bättre än flyg

Skapad: 2010-11-10
Ändrad: 2010-11-11

Kustjärnväg bättre än flyg

 • Kommentar till ledarsida i Barometern, 2010-03-02

  På ledarsidan den 22 februari beklagar sig Sylvia Askelöf över att Miljöpartiets ambitioner för snabbare tågförbindelser inte skulle gynna Kalmar eftersom ”den typ av landsort som inte nås av någon storstadsregion” bara har ”skruttig räls” och aldrig kan konkurrera med det flyg som Miljöpartiet vill göra onödigt. Att med Kalmars förutsättningar sträva efter färre inrikesflyg blir för Askelöf ett skämt.

  Om hon hade rätt skulle Kalmars flygplats ha en stark konkurrensfördel gentemot andra transportsätt och göra rejäla vinster. Men så är inte fallet.
  Allt sedan den blev ett kommunalt bolag tär Kalmar Airport på det egna kapitalet, trots att inriktningen främst är trafiken till Stockholm och en ständig betoning på hur viktig denna är för regionens näringsliv. Innan kommunens övertagande av verksamheten kom pengar från Luftfartsverket, som fördelade medel mellan vinstgivande flygplatser och sådana som gick med förlust. Vid kommunens övertagande 2007 lämnade Luftfartsverket ett extra stöd om drygt 14 miljoner SEK. Nu är överskotten inom kort slut, och då är flyget en kommunal förlustverksamhet.
  Planer smids nu för att för första gången pumpa in skattepengar i Kalmar Airport. Man talar om ”koncernbidrag” - d v s att vinst i andra kommunala bolag ska bekosta flygplatsens verksamhet. Man söker också för första gången allmänna medel ur Regionförbundets infrastrukturpott.
  Kontentan är att vi har en flygplats som inte klarar att drivas på marknadsmässiga villkor, utan ska  stödjas på bekostnad av andra miljövänligare trafikslag. Det blir skattebetalarna som får hålla flyget under vingarna, vare sig vi själva väljer detta transportsätt eller ej.

  De anställda på Kalmar Airport jobbar seriöst och framgångsrikt med miljöförbättringar. Själv är jag ersättare i styrelsen i syfte att göra bästa möjligt av situationen. Fanns verkligen det stora behov av inrikesflyg som påstås borde man kräva att bolaget drivs som en sund affärsverksamhet, på egna meriter. Klarar man inte sina kalkyler tar man inte tillräckligt betalt av sina kunder. Den dag skattemedel börjar subventionera flygverksamhet vill jag inte vara en del av den ansvariga styrelsen.

  När man använder allmänna medel - det vi ska bekosta gemensamma åtaganden med - måste man avväga samhällsnytta mot andra negativa effekter, som t ex miljöbelastning. Flyget har den svåraste miljöpåverkan av alla trafikslag. De utsläpp som ett flygplan åstadkommer är inte bara omfattande utan sker också i en känslig del i atomsfären. Ett teknikskifte som ändrar förutsättningarna ligger fortfarande långt fram i tiden.
  En rimlig utveckling är att flygplatserna blir färre och bara behövs för riktigt långväga resor. Bra miljöriktiga kommunikationer för att ansluta och knyta samman trafikslagen blir då extra viktiga.
  Utvecklingen rör sig obevekligen åt detta håll, och antingen slösar vi gemensamma pengar på att ge förlustverksamheten konstgjord andning eller så inriktar vi oss på att agera för att dra nytta av de nya förutsättningarna.

  Nu är rätt tid att satsa på bättre tågtrafik. För vår region är det en utbyggnad av kustjärnvägen som behövs!  Idag utreder Regionförbundet möjligheten att få en sträckning mellan Kalmar och Oskarshamn i drift. Det är givetvis för kort tänkt. Vi måste kunna binda samman hela sträckan från Karlskrona till Stockholm så att man kan åka utan byten. En Östersjöbana är en riksdagsfråga som jag har ambitionen att driva där om jag blir invald i höst. Det är en satsning som kommer att löna sig och som kan komplettera andra utbyggnadsplaner inåt landet.
  Tåg är det i särklass energieffektivaste transportsättet, och med grön el är utsläppen minimala.
  Om något år kommer ingen att tycka att satsningarna på tåg var ett skämt. Då kommer Miljöpartiets prioriteringar te sig helt självklara.

  Jonas Löhnn (MP)
  kommunalråd i Kalmar