Hellre kustjärnväg än flyg

Skapad: 2010-11-11

Hellre kustjärnväg än flyg

 • Jag har mött åsikten att Miljöpartiets ambitioner för snabbare tågförbindelser inte skulle gynna Kalmar eftersom vi befinner oss i den typ av landsort som inte nås av någon storstadsregion. Att med Kalmars förutsättningar sträva efter färre inrikesflyg betraktas som ett skämt. Med vår skruttiga räls skulle vi aldrig kunna göra flyget onödigt.

  Om så var fallet skulle Kalmars flygplats ha en stark konkurrensfördel gentemot andra transportsätt och göra rejäla vinster. Men så är det inte.
  Allt sedan den blev ett kommunalt bolag tär Kalmar Airport på det egna kapitalet, trots den ständiga betoningen på hur viktig trafiken till Stockholm är för regionens näringsliv. Innan kommunens övertagande av verksamheten kom pengar från Luftfartsverket, som fördelade medel mellan vinstgivande flygplatser och sådana som gick med förlust. Vid kommunens övertagande 2007 lämnade Luftfartsverket ett extra stöd om drygt 14 miljoner SEK. Nu är överskotten inom kort slut, och då blir flyget en kommunal förlustverksamhet.
  Planer smids nu för att för första gången pumpa in skattepengar i Kalmar Airport. Man talar om ”koncernbidrag” - d v s att vinst i andra kommunala bolag ska bekosta flygplatsens verksamhet. Man söker också för första gången allmänna medel ur Regionförbundets infrastrukturpott.
  Kontentan är att vi har en flygplats som inte klarar att drivas på marknadsmässiga villkor, utan ska  stödjas på bekostnad av andra miljövänligare trafikslag. Det blir skattebetalarna som får hålla flyget under vingarna, vare sig vi som betalar själva väljer detta transportsätt eller ej.

  Vi står inte inför ett vägval att göra flyget bättre eller att välja mer järnväg. Själv är jag ersättare i flygplatsens styrelse i syfte att göra bästa möjligt av situationen. De anställda på Kalmar Airport jobbar seriöst och framgångsrikt med att göra flygandet MER miljövänligt. Men ett energieffektivt transportsätt kan flyget aldrig bli.
  Fanns verkligen det stora behov av inrikesflyg som påstås borde man kräva att bolaget drivs som en sund affärsverksamhet, på egna meriter. Klarar man inte sina kalkyler tar man inte tillräckligt betalt av sina kunder. Den dag skattemedel börjar subventionera flygverksamhet vill jag inte vara en del av den ansvariga styrelsen.

  När man använder allmänna medel - det vi ska bekosta gemensamma åtaganden med - måste man avväga samhällsnytta mot andra effekter, som t ex miljöbelastning. Flyget har den svåraste miljöpåverkan av alla trafikslag. De utsläpp som ett flygplan åstadkommer är inte bara omfattande utan sker också i en känslig del i atomsfären. Ett teknikskifte som ändrar förutsättningarna ligger fortfarande långt fram i tiden.
  En rimlig utveckling är att flygplatserna blir färre och bara behövs för riktigt långväga resor. Ska man inte resa längre än till Stockholm finns inga ursäkter för att välja flyg framför tåg. Bra miljöriktiga kommunikationer för att ansluta och knyta samman trafikslagen blir då extra viktiga. Ska man bygga hållbar infrastruktur står järnväg i en klass för sig.
  Utvecklingen rör sig obevekligen åt detta håll, och antingen slösar vi gemensamma pengar på att ge förlustverksamheten konstgjord andning eller så inriktar vi oss på att agera för att dra nytta av de nya förutsättningarna.

  Nu är rätt tid att satsa på bättre tågtrafik. För vår region är det en utbyggnad av kustjärnvägen som behövs! Idag utreder Regionförbundet möjligheten att få en sträckning mellan Kalmar och Oskarshamn i drift. Det är givetvis för kort tänkt. Vi måste kunna binda samman hela sträckan från Karlskrona till Stockholm så att man kan åka utan byten. En Östersjöbana är en riksdagsfråga som jag har ambitionen att driva där om jag blir invald i höst. Det är en satsning som kommer att löna sig och som kan komplettera andra utbyggnadsplaner inåt landet. Att bygga järnväg är inte gratis, men det ger sysselsättningseffekter och regional utveckling som inte alls omöjliggör stora investeringar. Det är bara brist på vilja som gör att det skulle behöva ta lång tid att förverkliga en kustjärnväg som på riktigt vänder Sveriges baksida till en framsida.
  Tåg är det i särklass energieffektivaste transportsättet, och med grön el eller biogasdrift är utsläppen minimala. Om något år kommer ingen att tycka att satsningarna på tåg var ett skämt. Då kommer Miljöpartiets prioriteringar te sig helt självklara.

  Jonas Löhnn (MP), kommunalråd i Kalmar