Kustjärnväg är framtiden!

Skapad: 2010-11-11

Kustjärnväg är framtiden!

 • Jag lyfter jag gärna fram hur Hans Hjertonsson, vd för Kalmar Airport, och personalen där jobbar föredömligt med goda lösningar för energieffektivisering och omhändertagande av utsläpp. I förhållande till den miljöpåverkan som själva flygandet innebär riskerar de goda ambitionerna ändå att bli en ganska ytliga grön fernissa. En omställning av flygbränslet har man talat länge om utan att det syns något som helst resultat. På sikt behöver vi ställa om till renare och energisnålare transportsätt.
  Hjertonsson redogör i Barometern 11/3 på ett utmärkt sätt för de planer som flygplatsens styrelse har för verksamheten. Det är mot dessa min kritik är riktad, inte mot att de anställda gör vad som uppdras åt dem.
  Vi delar alltså uppfattningen att det är en medveten strategi att driva flygplatsen med förlust och att till stor del täcka framtida underskott med regional finansiering. Den arbetsplanen ogillar jag som miljöpartist. Flygplatser ska drivas på marknadsmässiga villkor, så att resenärerna betalar de verkliga kostnaderna, inte med subventioner från samhället.
  Endast på en punkt har jag invändningar mot det Hjertonsson skriver och det är när dessa infrastrukturpengar sägs vara något annat än direkta skattemedel från Kalmar kommun. De är skattemedel, även om de inte bara är från Kalmar. Som sådana ska de användas för att utveckla den hållbara infrastruktur som vi vill ha i framtiden. Även den som inte vill ställa flyg mot tåg tvingas från 2011 till det, när de båda trafikslagen konkurrerar om samma pengar.

  Hjertonsson frågar om det är mer okej att ge järnvägen högsta prioritet och belasta skattsedeln med dess finansiering. Mitt svar är definitivt ja. Med en spårutbyggnad utmed vår kust skapar vi den infrastruktur som är hållbar för framtiden. Sådana investeringar är väl motiverade utifrån samhällsperspektiv. Självklart ska vi gemensamt bekosta en del av den miljövänliga kollektivtrafiken, medan den mer miljöbelastande rätteligen ska stå åtminstone för sina egna kostnader.
  Den samhällsförändring som ett minskat fossilbränsleberoende kräver innebär också en omställning i resvanor. Att, som några företagare, plädera för att återuppta flygningar till Köpenhamn är både otidsenligt och ohållbart. Så bråttom kan det aldrig vara att man måste flyga en så kort sträcka där andra nästan lika snabba kommunaktioner finns. På tåg kan man ju dessutom arbeta medan man färdas.

  Långväga resor, till destinationer som är svåra att nå på annat sätt, är de enda långsiktigt hållbara motiven för en regional flygplats. Om Kalmar ska bli en sådan eller om man borde lägga en i Emmaboda är för mig av mindre intresse än att ta krafttag för att åstadkomma möjligheten att från vårt län kunna åka tåg utan byten till Stockholm. Med spår som ger oss möjlighet till direkttåg till Köpenhamn, Göteborg och Stockholm löser vi problemet med att vi är på väg att hamna långt bort från de stora snabbtågsstråken. Då skulle vi också kunna få igång nattåg, vilket vi saknar idag.
  Fram till dess är det ett sunt krav att Kalmar Airport inte subventionerar resandet med allmänna medel, utan tar tillräckligt betalt av operatörerna för att få verksamheten att gå runt.
  Jag är övertygad om att det egentligen är med en sådan affärsmässighet som en VD helst vill bedriva sin verksamhet.

  Jonas Löhnn (MP)