Förändra med humor

Skapad: 2010-12-16

Förändra med humor

 • ”Man är mans gamman” är ett urgammalt talessätt, vilket inte minst märks på dess historiskt förankrade brist på hänsyn till genus. Ordstävet kommer från Hávamál och hyllar vänskap då människans källa till glädje står att finna i andra människor.
  Det finns tillfällen då det inte är skonsamt att säga sanningen. Då måste man hålla igen på informationen för att den inte ska stötas bort eller för att en vänskap inte ska gå om intet.
  Det är heller inte alltid bekvämt att stå för det man tror på. Det kostar på att vara budbärare när nyheterna är beska.
  Även om man aldrig ska kompromissa med sitt samvete är det oundvikligt att jämka mellan smärtsam upplysning och psykologiska hänsyn i framförandet. Den som någon gång fått bära sorgebud kan ha fått erfara det. Liksom den som öppet går emot vår samtids förhärskande uppfattning om ekonomi och ifrågasätter strävan efter ökad konsumtion och tillväxt. Enklast att säga enbart sådant som människor vill höra.
  ”Gladast vinner” menar en del. Det är positiva bilder som gäller. Realism står inte lika högt i kurs som optimism, hurdan verkligheten än är.
  Under valår blir det extra mycket framtidstro och löften om mer av allt. Då är det är inte konstigt om en känsla av misstänksamhet infinner sig hos många.

  Att människor påverkar varandra är förstås utvecklande och nödvändigt. Men när åsikter inte längre möts på ett respektfullt sätt övergår påverkan i manipulation. Uppsåtet är nästan undantagslöst egen vinning och maktbegär. Metoden är att få många anhängare och tysta motståndare.
  När detta gått långt blir samhället uniformt och enfaldigt, i värsta fall totalitärt. Vår del av världen har drabbats av den ytliga underhållningens glättighet.
  Vågar du göra högludda invändningar blir du kanske en välkomnad ”whistleblower” – en som varnar för faran som ingen annan uppmärksammat i tid – men mer troligt en illa sedd profet, eller i värsta fall en hånad martyr.

  Så vad göra om du börjat ana att världen är på väg att duka under? Om vi förpestat och förminskat vårt livsrum för all framtid är det kanske bekvämast att luta sig tillbaka och njuta av det tillfälliga materiella överflöd som några få under en begränsad tid kan unna sig?
  ”Allt är lugnt”, ”det blir bra av sig själv” är budskap som vi matas med. Men var skeptisk och motstå uppgivenhet! Håll fast vid din rättskänsla och din vilja att förändra!
  Bli gärna arg, men använd din energi klokt. Gycklaren har med humorns hjälp alltid gisslat makten med sanningar ingen annan törs säga. Kanske når JAK ut till fler om vi skämtar mer om den sjuka ekonomin? Med sådan pedagogik kan vi skratta såväl åt elände som av glädje. Det finns alltid sätt att komma vidare.
  Det enda vi ska ge upp är vår kortsiktiga livsstil, som varken vi själva eller andra mår bra av.

  Jonas Löhnn, styrelseledamot

  Citat
  ”Människans källa till glädje står att finna i andra människor”