Det behövs människor som vågar stå upp för rätt och demokrati. Det gäller i offentlig verksamhet, i företag och i politiken. Att på ett klokt sätt visa upp brister och felaktigheter är att verka för antikorruption.

Den blir en visslare som påkallar uppmärksamhet om ett missförhållande, ett korrupt beteende eller ett brott mot lagar eller god etik. Som sådan är man mycket utsatt, särskilt om man har en uppgift inom den organisation som man avslöjar, t ex som anställd, medlem eller förtroendevald. Det kan förväntas att man motarbetas om man är budbärare med dåliga nyheter. Ofta står man fram som individ, mer eller mindre ensam, mot ett helt system eller en organisation. Man blir granskad och inte sällan smutskastad eller rent av bestraffad. Därför behöver visslare ett nätverk. Nu finns det.

Nätverket är inte primärt till för att ta emot tips eller känsliga uppgifter. För att på ett säkert sätt föra vidare sådant till offentligheten kan man istället begagna Sveriges Radios tjänst Radioleaks eller ta kontakt med sin lokalpress, som måste kunna garantera det grundlagsstadgade källskyddet.

Webbsidan visslarna.se bygger vi upp tillsammans. Intresserade och engagerade som tycker att det är angeläget med visslare samlar här sina erfarenheter, utbyter tankar, rådgör med varandra, samlar information och bygger kunskapsbank. Kanske gör vi en handbok för visslare, som vägledning för den som står i begrepp att våga blåsa i visselpipan. Med andra ord – vi behöver hjälpas åt för att det ska fungera.

Vill du bidra med din kompetens eller dina förslag eller frågor?
Kontakta nätverket på kontakt@visslarna.se eller skriv på vårt Forum.