Nätverket för uppgiftslämnare har uppstått ur ett behov av stödfunktioner och kompetensuppbyggnad för den som utsätter sig för att sätta sin bekvämlighet på spel i syfte att värna demokrati och rätt. Att behovet är stort har man också kunnat konstatera efter en mångfald rapporter och massmedialt uppmärksammade fall av maktmissbruk.
I ett inledande skede deltar man i vårt forum och knyter kontakter utan någon yttre organisation. Inger medlemskap eller avgifter behövs.
För att kunna skapa mer utvecklade tjänster, som juridisk konsultation, ekonomiska bistånd eller försäljning av någon form av märkning i samband med antikorruptionsförsäkran, behöver nätverket bli en egen juridisk person. Därför siktar vi på att inom kort göra VISSLARNA till en enkel ideell förening.

Grundare av Nätverket VISSLARNA är Jonas Löhnn, präst, politiker och företagare i Kalmar, som med egna erfarenheter av att utmana makthavare som kringgår demokrati och lagar känt behovet av ett stödjande nätverk.

Nätverket räknar som sitt startdatum pressfrihetens internationella dag den 3 maj 2012. Hemsidan förändras och byggs på allt eftersom människor bidrar med förbättringar och tillägg.

Johannes Löhnn webmaster@visslarna.se bygger hemsidan rent praktiskt

Kontakt med nätverket kan tas i vårt Forum eller via mejl:
kontakt@visslarna.se