Skrifter:Ur Annika Bergström, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 2012:
Monika Bauhr och Mathias A. Färdigh: Korruption i Sverige 2011 – förekomst och acceptans (2012)

Louise Brown: Den skenhelige svensken - korruption utan konsekvenser (2014)

Britt-Marie Citron: Sölve & Co - korruptionsskandalen i Motala (1998)

Den svenska korruptionen
Ernst & Youngs undersökning om svensk korruption (2012)

Ulla-Carin Hedin, Sven-Axel Månsson och Ronny Tikkanen: När man måste säga ifrån: Om kritik och whistleblowing i offentliga organisationer (2009)

Eva Joly: Vardagshjältar (2010)

Ola Larsmo och Brian Palmer: 101 historiska hjältar (2013)

Helle Larssen: Tystnadens Europa (2012)

Annica Lundin: Specifik rättslig reglering av skydd för visselblåsare i Sverige (2012)

Lennart Lundquist: Demokratins väktare (1998)

Lennart Lundquist: Slutet på yttrandefriheten (och demokratin) (2012)

Macej Zaremba: Mobbarna och rättvisan (2010)

Resurser:

För den uppgiftslämnare som behöver hjälp - juridiskt, ekonomiskt eller på andra sätt - är det tänkt att här ska finnas kontakter med rätt kompetens. Vi efterlyser frivilliga med specialkunnande som kan bidra med sin tid för detta ändamål.
Vi behöver också människor som kan bidra till att utveckla hemsidan, layout, marknadsföring, organisation och annat. Hjälp oss att bygga upp en bank med de resurser som kan behövas!

Kontakta oss här.