Aktuellt datum och tid: sön sep 23, 2018 1:03 pmvisselläge?

  • Författare
  • Meddelande
Offline

suviero

  • Inlägg: 4
  • Blev medlem: tis maj 08, 2012 9:51 am

visselläge?

Inläggons dec 05, 2012 10:44 am

Inlägg 2012-12-05

Sajtens jämförelse med biltillverkarens idé att ge all personal möjlighet att direkt stoppa produktionen oavsett kostnaden för detta tycker jag är mycket talande. Man syftade helt klart mot att producera så bra bilar som möjligt. Överfört till vårt samhälle borde whistleblowers fylla den funktionen att man pekar på felaktigheter i samhället som man bör ta itu med för att uppnå ett bättre samhälle. Det är dock inte helt säkert att samhällets reaktion på information om systemfel är positiv för den som ifrågasätter. Istället kan reaktionen bli omvänd så att man till och med bestraffar kritik ungefär som man gör i diktaturstater. Visserligen blir man inte fysiskt avrättad men en ekonomisk avrättning kan vara nog så effektiv för att tysta kritik.

Som exempel vill jag peka på ett fall där en person (A) lurats att gå in i ett nystartat företag som lånade upp pengar från bank, därefter köpte upp övervärderade inventarier från ett annat bolag och på det sättet flyttade kapital från det nybildade bolaget till det andra bolaget som var på väg mot konkurs och som efter kapitaltillskottet kunde avvecklas. Affären med inventarieövertagandet innebar en så stor förlust att det nya bolaget i realiteten saknade täckning för sitt aktiekapital. Eftersom verksamheten gick dåligt gick bolaget i konkurs efter några år.
Personen A som gick in som delägare i det nya bolaget hade inte förstått att syftet med det nya bolaget och inventarieöverföringen var att skaffa kapital som skulle överföras till det gamla bolaget, vars verksamhet skulle avvecklas och aktierna sedan säljas. A ruinerades pg av konkursen, var sjuk, saknade ekonomisk och juridisk utbildning och vägrades rättshjälp. Han hade alltså inga möjligheter att hävda sin rätt. Han var helt enkelt värnlös. Till historien hör att inte bara A:s ekonomi skadades utan även bank, staten, kommun, leverantörer och borgensmän. Man kan alltså tala om en variant av ekonomisk brottslighet.
En ekonom (B) dvs inte jurist ställde upp och försökte hjälpa A ur den situation han hamnat i. Istället för att stödja B vände sig tingsrätten (där man så småningom hamnade) mot honom dvs mot den som försökte ordna upp situationen och dömde honom efter yrkande från motparternas ombud, varav ett försäkringsföretag, att solidariskt med A svara för motparternas rättegångskostnader. Eftersom A är ruinerad kom så gott som hela kostnaden att läggas på B. Domen prövades upp till Högsta domstolen men ändrades inte. Tingsrättens dom innebär därför en klar varning för att våga sig på att försöka hjälpa en värnlös person och ifrågasätta en myndighets agerande. Om man jämför med bilfabriken skulle en bilproducent som agerar på det sättet antagligen på sin höjd nå upp till kvalitén på östtyska Trabant. Man kan därför fråga sig vart vårt samhälle är på väg?

Domen kan ses som ett brott mot mänskliga rättigheter enligt EU:s paket antaget av utrikesministrarna den 25 juni 2012 enligt vilket man bl a vill stärka skyddet för de som försvarar
utsatta personers rättigheter. Detta beaktas alltså inte av svensk domstol. Målet gick ända upp till HD.

B fick på detta sätt betala ett högt pris för att ha visat civilkurage. Priset drivs in med hjälp av Kronofogden.

I samband med diskussioner om den tidigare justitiekanslerns roll uttalade advokaten Thomas Olsson (Thomas Quicks försvarsadvokat) i SvD opinion den 21 september 2012 att det är oroväckande om "representanter för det svenska rättssystemet - domare, åklagare, poliser och försvarsadvokater - enas om en ståndpunkt som innebär att det är helt i sin ordning att vilseleda domstolarna eftersom domstolarna endast behöver ta ställning till det som presenteras under huvudförhandlingen". Detta uppfattar jag som att domstolarna kan ges viss information som ska leda till ett visst domslut. Man kan på så sätt styra domstolarna och en ifrågasatt person kan bli helt chanslös i en process.

Till saken hör att JK gjorde en utredning som utmynnade i att ingen kritik riktades mot den myndighet som skulle svara för tillsyn av revisorerna, dvs Revisorsnämnden fastän den myndigheten inte trots begäran klarlade om den aktuelle revisorn följt god revisionssed eller inte.
JK är ju statens företrädare. Om JK gjort en utredning som godkänner tillsynsmyndighetens handlande, vill JK givetvis inte ändra på sin ståndpunkt. Jag menar att JK genom sin utredning och sin roll som företrädare för staten blev jävig vilket högst sannolikt påverkade Högst Domstolens dom.

Kan vi lita på våra svenska domstolar eller är det dags att trycka på stoppknappen dvs visselläge?


Suviero
Offline

Jonas Löhnn

  • Inlägg: 5
  • Blev medlem: sön maj 06, 2012 9:24 pm

Re: visselläge?

Inläggfre jan 04, 2013 3:47 am

På något sätt måste vi verka för en förändrad lagstiftning, tänker jag.
För det har blivit allt mer tydligt att det är visselläge.

Återgå till Be om hjälp

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron